Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002333


Termín řešení projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2022

Garant projektu: prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. 
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kočiš Krůtilová, Ph.D.              

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP

Číslo výzvy: 02_16_018

Cíl projektu: 

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem v doktorských programech fakulty PEF a ZF a zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Konkrétně se jedná o tvorbu 2 nových doktorských programů a změny profilu absolventů u 3 doktorských programů směřující k udržitelnému hospodářství s využitím analytických a syntetických exaktních metod. Důležitým
prvkem v rámci změny profilu bude podpora participace zahraničních odborníků a odborníků z praxe na tvorbě nových nebo rozvoji stávajících výzkumných programů, kdy zcela unikátním prvkem bude zařazení těchto špičkových odborníků i jako školitelů doktorských studentů. Posluchače doktorského studia tak bude možné prostřednictvím zahraničních školitelů lépe napojit na mezinárodní vědecké týmy, zapojit do mezinárodních výzkumných aktivit i projektů a dále tak prohlubovat doménu internacionalizace.

Dalším cílem je podpora nejnadanějších studentů nových a rozvíjených doktorských programů formou jednosemestrálních zahraničních stáží. Rozvoj vybraných akademických pracovníků a postdoktorandů bude podpořen jejich stážemi na zahraničních univerzitách a výzkumných institutech. V rámci nefinancovaných aktivit je cílem podpora praxí a stáží studentů u budoucích zaměstnavatelů, individuální výuka a zapojení studentů bakalářských a magisterských studijních programů do výzkumu a získání perspektivních akademických pracovníků pro výzkumně zaměřené programy.

Vytvořením 2 nových a rozvojem 3 stávajících výzkumně zaměřených doktorských programů bude zajištěno:

  • zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem v doktorských studijních programech PEF a ZF,
  • větší uplatnitelnost doktorských absolventů díky multidisciplinaritě výzkumných programů,
  • nárůst počtu absolventů (mladých výzkumných pracovníků) s bohatými zahraničními zkušenostmi (absolvovaná dlouhodobá zahraniční stáž), předpoklad 38 zapojených doktorandů po dobu projektu a 7 zahraničních stáží,
  • nárůst počtu podaných mezinárodních výzkumných projektů, na nichž se podíleli mladí výzkumní pracovníci, předpoklad 1 projekt na 3 doktorandy,
  • nárůst počtu odborných výsledků a průměrné publikační výkonnosti mladých výzkumných pracovníků, předpoklad min. 2 výstupy na doktoranda ročně,
  • nárůst počtu nových akademických pracovníků a odborníků ze zahraničí, předpoklad 2 pracovníků na nově vytvořený multiple degree program,
  • minimální počet absolventů prvních ročníků nově založených a modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programů, akreditovaných pro výuku je 38,
  • v návaznosti na investiční projekt "Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce" pořízené přístrojové a laboratorní vybavení pro výzkumně zaměřené studijní programy.

Akademickým a výzkumným pracovníkům budou umožněny zahraniční stáže a konzultace se zahraničními odborníky a odborníky z praxe.

Logolink OP VVV

<< <  Březen 2023  > >>
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031